Ανακοινώσεις

9 Ιαν
2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης» στην Πράξη «Ανάδειξη και προβολή των ιστορικών τεκμηρίων της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών» και Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5093586.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση σε μορφή pdf