Επικοινωνία

Εταιρία Ηπειρωτικών Μελετών

Παρασκευοπούλου 4, Ιωάννινα, T.K. 45444, Τηλ.: 2651025233

Email: ehm@otenet.gr