Ανακοινώσεις

18 Μαΐου
2023

Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός

Θέμα: Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Ανάδειξη και προβολή των ιστορικών τεκμηρίων της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών» με Κωδικό ΟΠΣ 5093586.

Κατεβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη του διαγωνσιμού σε μορφή pdf

20 Απριλίου
2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης» στην Πράξη «Ανάδειξη και προβολή των ιστορικών τεκμηρίων της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών» και Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5093586.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση σε μορφή pdf