Διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος

Βλάχος Κωνσταντίνος 

Πρόεδρος

Πέτσιος Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Σιορόκας

Γενικός Γραμματέας

Βαρβάρα Παπαδοπούλου

Ταμίας

Γεωργιάδης Θεόδωρος

Μέλος

Μάργαρης Ναπολέον

Μέλος

Μουτσόπουλος Χαράλαμπος

Μέλος

Λελοβίτης Λάμπρος

Μέλος

Σκουλίδας Ηλίας

Μέλος

Τσολάκης Εύδοξος

Μέλος

Χαρίσης Βασίλειος

Μέλος